• دومین نشست عمومی همکاران با مدیرعامل موسسه امدادگران عاشورا در سال 1397

    دومین نشست عمومی همکاران با مدیرعامل موسسه امدادگران عاشورا در سال 1397

  • کاشان، مقصد چهارمین سفر برنامه نظارت ستادی موسسه خیریه امدادگران عاشورا

    کاشان، مقصد چهارمین سفر برنامه نظارت ستادی موسسه خیریه امدادگران عاشورا

  • مهندس محسن تاج الدین طراح ساختمان امدادگران عاشورا در مسابقه بین المللی معماری، فینالیست جایزه جهانی Architizer  سال 2018 میلادی شد.

    مهندس محسن تاج الدین طراح ساختمان امدادگران عاشورا در مسابقه بین المللی معماری، فینالیست جایزه جهانی Architizer سال 2018 میلادی شد.