مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا - شماره ثبت 15387
1394/04/28::21:46

پرداخت سبدکالا به تعداد 70 نفر از مددجویان تحت پوشش استان خراسان رضوی

بیشتر...
1394/04/24::0:43

مشاوره درمانی به مددجویان موسسه خیریه امدادگران عاشورای خراسان رضوی

بیشتر...
1394/04/23::23:55

امدادگران عاشورا خراسان رضوی

بیشتر...
1394/04/21::1:38

امدادگران عاشورایی؛ فرشته هایی که سپیدپوش نبودند...

سپید پوش نبودند و بال نداشتند اما فرشته بودند در هوای رضایت دوست پرواز می کردند و بال های ایثار و از خود گذشتگی شان همه جا پیدا بود.

بیشتر...
صفحه اصلی تماس با ما خوراک مطالب وبسایت در گوگل پلاس به ما +1 دهید